Cees Elzinga

Gegevensbescherming

Houtsnedes

Gegevensbescherming

Als je mij belt, zal ik wellicht vragen naar je naam en andere contactgegevens. Als je een prent koopt, maak ik een factuur waarop o.a. je naam en je adres vermeld zijn. Als je je abonneert op mijn Nieuwsbrief, moet ik je email-adres opslaan. Zulke contactgegevens zal ik nooit met derden delen tenzij om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met jou of vanwege een wettelijke verplichting.

Een formele beschrijving van de manier waarop ik met contactgegevens omga is hier te vinden.