Cees Elzinga

Een plechtige inleiding in de religie (2021/22)

Houtsnedes

Een plechtige inleiding in de religie (2021/22)

Mijn hele leven heb ik geworsteld met en werd ik gefascineerd door geloven en devotie. Een triptiek over de religie kan onmogelijk meer zijn dan een inleiding. Deze inleiding is formeel, plechtig, omdat ze slechts gaat over de belijdenis, d.w.z. over de essentie van hetgeen wordt geloofd en niet over wat dat dan precies betekent of hoe het geloof in het dagelijkse leven tot uitdrukking te brengen. De inleiding is ook plechtig omdat die slechts bestaat uit beelden – plechtigheden bestaan altijd vooral uit visuele en acoustische tekens, soms spelen ook geurtekens een rol, eventuele bijbehorende teksten zijn formules.  Het triptiek werd ontworpen en het centrale paneel werd gedrukt in 2021. De beide zijpanelen ontstonden pas in 2022.

Het centrale paneel gaat over de geloofsbelijdenis en is daarom getiteld “Credo”. Hoewel dit het eerste woord uit (de latijnse versie van) het Christelijke credo is, gaat dit triptiek niet over het Christelijke geloof in het bijzonder. De zijpanelen gaan over schuld en verschrikking, de onvermijdelijkheden van het leven die ons doen snakken naar acceptatie, vergeving en troost.

“A solemn introduction to religion” (2022)

Het complete triptiek, d.w.z. het middenpaneel en de beide zijpanelen samen, is beschikbaar voor € 825.-. Afzonderlijk zijn de panelen ook beschikbaar. Verdere details staan op de pagina’s die betrekking hebben op de afzondelijke panelen.