Cees Elzinga

Mogen weten, mogen zeggen (2024)

Houtsnedes

Mogen weten, mogen zeggen (2024)

Deze prent, getiteld “Happy birthday”, was bedoeld als mijn bijdrage aan de IPMAP 2024. Helaas, ik had mijzelf overschat: de prent was niet op tijd klaar om mee te kunnen doen.

“Happy birthday”, houtsnede, afbeelding 9.6 x 14.6 cm, blad 18x 23 cm Hahnemühle 1584, 300 gr/m²

Het is een wat dystopische verbeelding van mijn verwachting van de effecten van de nu toch duidelijk ingezette klimaatverandering: Ik denk dat die verandering tot gevolg zal hebben dat grote delen van de wereld onbewoonbaar zullen worden door droogte, hittegolven, overstromingen, natuurbranden en misoogsten. Als grote gebieden onbewoonbaar gaan worden, gaan de mensen weg uit die gebieden – gigantische volksverhuizingen die op hun beurt weer nieuwe migratie zullen veroorzaken. Zo zullen, vrees ik, miljoenen mensen vastlopen in onafzienbare, uitzichtloze vluchtelingenkampen en moeten leven onder het juk van uitbuiting en crimineel bestuur. Ik hoop dat democratische, open samenlevingen in zo’n context nog kunnen bestaan.

Tot de bestaansvoorwaarden van democratische samenlevingen hoort het recht op vrije nieuwsgaring en het het recht op vrijheid van meningsuiting. Zonder die rechten kunnen mensen geen oordeeel hebben over hun omstandigheden en geen zinvolle actie ondernemen om hun levente beschermen en te verbeteren. Daarom worden journalisten (en iedereen die helpt bij nieuwsgaring: geluidstechnici, cameralieden, fotografen maar ook tolken, gidsen en chauffeurs) heel vaak ernstig bedreigd. Daarom worden ze verminkt of vermoord of verdwijnen ze spoorloos. Sinds 1992 stierven er ruim 2300 (bron: Committee to Protect Journalists), sinds 2022 alleen al in Gaza ruim 100!

Vergis je niet, ook in ons gave landje hebben journalisten het vaak moeilijk. Het begint steeds met schofferen en intimideren. “…tuig van de richel…”, “…ik weet waar je woont…”, apparatuur afpakken of vernielen, beschuldigen van smaad, dreigen met juridische stappen of daadwerkelijk gaan procederen, in discrediet brengen, pesten. En soms, heel soms, worden ze ook vermoord. Theo van Gogh, Peter de Vries. Daarom doneer ik de opbrengst van de prent aan de organisatie Free Press Unlimited. Free Press Unlimited is gevestigd in Nederland en actief in meer dan 50 landen. FPU helpt journalisten en nieuwsmedia te overleven, zich te versterken en te verweren in landen waar onafhankelijke nieuwsgaring riskant of zelfs levensgevaarlijk is. Dat is hard nodig en kost veel geld.

Happy Birthday is gedrukt in een oplage van 10 exemplaren en kost € 100.-, inclusief BTW en verzending. Van dat bedrag houd ik € 15.- voor de kosten van BTW en verzending, de resterende € 85.- gaat naar FPU.