Cees Elzinga

Reeën in de sneeuw (2023)

Houtsnedes

Reeën in de sneeuw (2023)

Al bijna mijn hele leven kom ik in Oranjewoud – vroeger woonden mijn grootouders er en sinds 2008 woon ik er zelf. Als kleine jongen trok ik eropuit met Elwin, de liefste en dapperste stabij van de wereld. Samen bewaakten wij de bossen en houtwallen en probeerden we stropers te betrappen. Ik zag ze nooit, die stropers, maar ze zaten er wel, volgens opa: grote kerels met baarden en lange, kapotte jassen waar ze hun buit onder verborgen. Wat ik wel zag waren hazen, fazanten, eekhoorns, gaaien, buizerds en veel andere vogels. Een ook reeën, niet zo talrijk als nu, maar ze waren er. Soms schrokken we van elkaar op een bospad of in een houtwal. Maar meestal zag ik ze op grote afstand, grazend in het weiland. Veel later vond ik ze ook wel achter in opa’s tuin, rustend in het kale centrum van reusachtige rodondendrons. Toen we in de Rottige Meente woonden, aten ze ook wel van de bloeiende wilgeroosjes die aan de rand van ons rietland groeiden. Dan hingen de paarse bloemen uit hun bek als ze ons verbaasd aankeken. Zo droomden wij elkaar.

Deze reeën wonen in de landerijen rond de Tjeerd Roslaan in Oranjewoud. Hier, op deze prent van 18 x 36 cm, staan ze in de sneeuw, alert te luisteren naar het volk en de honden in het bos. Gedrukt op vellen van 220 grs Somerset Satin White, 25 x 45 cm, in een oplage van 10 exemplaren. Te koop voor € 325.-.