Cees Elzinga

Credo (centraal paneel)

Houtsnedes

Credo (centraal paneel)

Ongeacht de inhoud van de geloofsbelijdenis of sleuteltekst, hebben gelovigen de neiging dat geloof te doen verstenen in de vorm concrete, materiele objecten zoals heilige beelden, tempel, gewijde teksten of heilige stenen of plaatsen. Dit soort van verstening leidt dan weer vaak tot heftige controversen, schisma’s en bloedvergieten. Als de verstening eenmaal compleet is geeft zo’n versteend geloof weer aanleiding tot nog meer pogroms, brandstapels en onthooofdingen.

“Credo” is het centrale paneel van het triptiek “Plechtige inleiding in de religie”. Het beeldformaat is 385 x 195 mm, gedrukt op 46.5 x 27.5 cm bladen van 220 grs Simili Japon in een oplage van 12 stuks. Prijs: € 350.-, inclusief BTW en verzendkosten.

 

“Credo” (2021)